Hur ska man jobba i ett föränderligt medielandskap?

Ja, den frågan försökte jag svara på i en föreläsning på Brand Camp som anordnades av vår nya systerbyrå Identx i Linköping i förra veckan.

Vad är svaret då? Jag ska försöka sammanfatta det lite kort..

För det första går det oerhört snabbt, både utvecklingen i medielandskapet men också när våra målgrupper scrollar i sina flöden. Det pågår samtidigt en utbudsexplosion och vi tävlar mot väldigt mycket innehåll om att nå målgrupperna varje gång vi lägger ut något.

Vi använder sociala medier mer och mer och det är viktiga kanaler för spridning av innehåll idag eftersom det är i våra sociala flöden vi passivt får till oss merparten av de nyheter och den information vi konsumerar.

På grund av snabbheten, målgruppernas kräsenhet, konkurrensen och för att sociala medier är viktiga kanaler för att nå målgrupperna krävs att vi skapar relevant och engagerande innehåll. Det är det enda sättet att få målgruppers uppmärksamhet och för innehållet att få spridning genom engagemang. Vi måste helt enkelt skapa ett tydligt mervärde för målgrupperna så att de överhuvudtaget tittar på vårt innehåll – annars kommer de inte heller att engagera sig med det och vi är beroende av deras engagemang för att få spridning överhuvudtaget.

Vi måste ha en strategi och tänkta på helheten och integrerat när vi kommunicerar. Dels behöver vi jobba med en blandning av egna, förtjänade och köpa kanaler för att nå ut på det sätt vi önskar. Vi behöver också lägga mer tid på att planera distributionen och skapa kanalanpassat innehåll. Inte slänga ut ett färdigt inlägg på samma sätt i diverse olika kanaler och hoppas på det bästa. Alla kanaler är unika och med lite planering går det ganska enkelt att ta fram passande innehåll till flera kanaler. Att kommunicera i fler kanaler gör att budskapen blir tydligare och man håller ihop kommunikationen på ett sätt som blir viktigare när målgrupperna inte har så mycket tid för att lyssna på oss.

Helhetstänk och integrerad kommunikation är en nyckeln till framgång. Distributionen är något vi måste lägga mer kraft på att planera och genomföra.