Partiernas lärdomar från den digitala valrörelsen

Trender i den digitala opinionsbildningen, skillnader från förra valrörelsen och hur partierna hanterade Twitterstormar och fake news, var några frågor som diskuterades när Springtime bjöd in till ett fullsatt frukostseminarium om den digitala valrörelsen.

Till vår hjälp hade vi bjudit in Juan-Pablo Roa, budskapsstrateg (S), Martin Borgs, nationell digital valledare (M), Emma Fahlstedt, chef egna kanaler (C), Olle Thorell, riksdagsledamot (S) och Helena Lindahl, riksdagsledamot (C). De delade med sig av insikter och lärdomar från den digitala valrörelsen.

Botar och influences tog mycket plats i sociala kanaler

I den här valrörelsen har trenden gått mot att partierna satsar mer tid och pengar på sina digitala kanaler. Något som utmärkt valrörelsen var att botar har tagit allt större plats i spridningen av falska nyheter och rasistiska inlägg. En spännande nyhet var att andra inflytelserika människor utanför politiken – som Leif GW Persson, Joel Kinnaman och Jonas Gardell – spelade en extra stor roll i detta val.

Utmaning att engagera nya väljare

En stor utmaning för partierna är att engagera människor som inte redan är övertygade. Många ser därför en stor potential i de digitala kanalerna att mobilisera väljargrupper som annars inte skulle till exempel besöka valstugor eller engagera sig politiskt.

Detta är något som drivit riksdagsledamöterna Olle Thorell (S) och Helena Lindahl (C), som båda varit framgångsrika i sina sociala kanaler. Deras främsta tips för digital opinionsbildning var att svara på alla kommentarer och frågor så länge det hålls en god ton, inte minst eftersom många andra läser trådarna och för att inte verka arrogant gentemot väljarna, samt att använda ett begripligt språk.

2018 var den sista digitala valrörelsen

Det kan ibland verka som att partierna bedriver olika kampanjer digitalt respektive i mer traditionella medier och forum. Enligt Juan-Pablo Roa (S) vänder man sig till samma målgrupper i båda kanaler, för dem är den digitala valrörelsen en integrerad del i hela valkampanjen.

Moderaternas digitala strateg Martin Borgs tror att synsättet på digitala respektive traditionella val kommer förändras. ”Valet 2022 kommer vara det första valet som vi inte kallar det digitala valet sedan 1998”, sa Martin Borgs (M) avslutningsvis.