Svenskarna och Internet 2017

Idag släpptes årets statistik om svenskarnas Internetvanor Svenskarna och Internet 2017. Statistiken tas fram av Internetstiftelsen i Sverige. 

Sammanfattning

I stort sett alla svenskar har idag tillgång till Internet hemma.

Mobilen är den device som vi surfar mest på överlag, men yngre använder mobilen till att surfa i större utsträckning och äldre (över 55 år) använder datorer oftare.

E-post är fortfarande det vanligaste kommunikationssättet online, men direktmeddelanden som är väldigt vanligt bland de yngre börjar bli en utmanare till e-posten. Videosamtal och videochattar ökar också och det är 62 procent som använder Internet till detta sätt att kommunicera på.

I en tid då fake news diskuteras flitigt är det kanske skönt att se att yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt. Det beror troligtvis på att yngre i större utsträckning också har fått utbildning i att värdera information på internet. Äldre däremot, anser i större utsträckning att det mesta som de ser på internet är pålitligt.

Ser man till sociala medier ökar användandet – 81 procent besöker sociala nätverk ibland. De dagliga användarna minskar dock och i år besöker 56 procent (58 procent förra året) sociala nätverk dagligen. Internetstiftelsen vill dock inte kalla det för ett trendbrott än, eftersom det är för tidigt att säga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook ökar fortfarande! 74 procent av internetanvändarna använder kanalen. Användningen bland de yngsta minskar däremot fortfarande i kanalen och deras användning av nätverket ser annorlunda ut än äldre åldersgrupper, de yngre använder mest Messenger.

Så här ser vår aktivitet ut på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generellt sätt kan man se att vi lägger ut mindre innehåll, både eget och delar andras, nu på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram används av 53 procent av svenskarna och är den kanal där vi ser den största ökningen av användandet tillsammans med Snapchat. Även om kanalen fortfarande är populärast bland de yngre ser vi en stor ökning bland de äldre användarna. Det är fortfarande flest kvinnor som använder kanalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snapchat  används nu av 33 procent och är den största kanalen bland de yngre. Man ser också en spridning av kanalen uppåt i åldrarna nu också, även om det främst är en ungdomskanal. 99 procent av tjejerna 12-15 använder kanalen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snapchat har alltså i år gått om LinkedIn som nu används av 30 procent av svenskarna. Kanalen används främst av personer i arbetsför ålder. Det är fortfarande stora skillnader mellan branscher bland användarna. Så här ser fördelningen ut i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter ökar igen efter att ha legat på en plattå under några år och används nu av 25 procent av befolkningen. Ökningen är främst bland de som använder kanalen någon gång. Det är flest män som använder kanaler och stadsbor använder kanalen mer än de som i landsbygden (29 procent mot 17 procent).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest, som för första gången är med i undersökningen, används av 17 procent av användarna. Kanalen används främst av kvinnor.