Rasistisk propaganda hotar att avgöra valresultatet

Valet är nu inne i slutspurten. Augustis rapport visar att den politiska diskussionen engagerar mer närmare valet. Det ämne som diskuteras mest och skapar mest engagemang digitalt är fortfarande migrationspolitik. Stora motsättningar har effektivt byggts upp och det finns en överhängande risk att dessa kommer att påverka valutgången.

Sverigedemokraterna är det riksdagsparti med i särklass flest inlägg under valspurten och de skapar också totalt sett mest engagemang, men en stor del av inläggen är negativa. En Sifo-undersökning från TV4 visar att Sverigedemokraterna är det parti som svenska väljare minst vill se i en regering efter valet och den negativa synen på partiet märks även digitalt. Allt mer tyder också på att Sverigedemokraterna och deras narrativ verkar ha starkare stöd i sociala medier än vad det egentligen har.

– Vi ser en falsk bild av Sverige i sociala medier just nu som hotar att påverka valet. Rasistisk propaganda får större utrymme än förtjänat och en bild av Sverige som ett land i kris har målats upp, säger Karin Bäcklund, digital strateg på Springtime.

En undersökning från FOI som kom i slutet av augusti visar att antalet politiska botar som diskuterar svensk politik på Twitter nästan har fördubblats från juli till augusti. Botar används för att sprida desinformation och ger ett sken av att vissa frågor är större eller mer mainstream än vad de egentligen är. Det är 40 procent vanligare att botarna stödjer Sverigedemokraterna och länkar till rasistiska sajter som Samhällsnytt och Fria Tider än vad riktiga konton gör.

Sverigedemokraterna har fortfarande flest följare i sociala kanaler men är inte längre de som ökar mest i nya följare, det gör Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. De senaste opinionsundersökningarna visar också att det går bra för just Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Ser man till den digitala diskussionen under augusti är det migrationspolitiken som diskuteras mest och skapar mest engagemang. Detta trots att en undersökning från DN/Ipsos visar att endast 25 procent av väljarna tycker att det är den viktigaste frågan. Väljarna anger istället att den viktigaste frågan nu är sjukvården och skola och utbildning vilket däremot inte märks i den digitala debatten.

Valdebatten och engagemanget digitalt är större under augusti än tidigare i valrörelsen.

-Alla partier lyckas skapa mer engagemang i sociala medier under augusti än månaden före. Efter valet blir det intressant att se hur partierna förvaltar det engagemanget. Väl förvaltat kan det bidra till att stärka tilliten i samhället. Dåligt förvaltat kan det bidra till ökat missnöje, säger Lena Holmestig, seniorkonsult Public Affairs på Springtime.

Ladda ner rapporten här (pdf)

Om det digitala valet

Rapportserien Det digitala valet är resultatet av ett samarbete mellan Notified och Springtime. Den syftar till att lyfta och syna den politiska diskussionen i sociala kanaler och presenteras en gång i månaden fram till riksdagsvalet i september 2018. Bland annat belyser vi riksdagspartiernas följarantal, hur mycket partierna omnämns, och hur väl de når ut med sina budskap. Vi tittar även på diskussionen under valtaggarna #val2018, #valet18 #valet2018 #valår #valår2018. Varje månad lyfter vi olika saker som är extra intressanta.

Mätningarna kommer från Notifieds mediebevakning av sociala kanaler och Springtime analyserar och kommentarer bevakningen, som scannar av det som skrivs om och av partierna digitalt i artiklar, bloggar, Twitter, publika sidor på Facebook, Instagram, forum och Youtube samt partiernas följarantal.  Denna rapport gäller för perioden 1-31 augusti 2018. För att enkelt ta del av kommande rapporter: https://newsroom.notified.com/springtime

 

För mer information, kontakta:

Karin Bäcklund, digital strateg, Springtime, 070-875 46 77, karin.backlund@springtime.nu

Lena Holmestig, seniorkonsult Public Affairs, Springtime, 070-664 02 96, lena.holmestig@springtime.nu

Leif Kajrup, Marketing manager, Notified, 0709-136172, leif.kajrup@notified.com