Symbolens styrka

23 november, 2015

Logotyper har under en lång tid ansetts vara en fanbärare ett företags identitet ­– en kvarleva från den gamla reklamvärldens sätt att se på identitet. Men hur bra en logotyp än må vara så kan den inte på egen hand bära ett företag. Logotypen är enbart en symbol som måste fyllas med innehåll i form..