konceptutveckling

Utifrån analys och målgruppsbeskrivningar stödjer Springtime företag att utveckla koncept, produkter eller tjänster som är relevanta för en viss målgrupp, har bra nyhetsvärde och går att kommunicera med tydlighet.

Symbolens styrka

23 november, 2015

Logotyper har under en lång tid ansetts vara en fanbärare ett företags identitet ­– en kvarleva från den gamla reklamvärldens sätt att se på identitet. Men hur bra en logotyp än må vara så kan den inte på egen hand bära ett företag. Logotypen är enbart en symbol som måste fyllas med innehåll i form..

Den kreativa processen

28 oktober, 2015

Bildgooglar man ordet process så dyker det upp ett gäng kugghjul, steg för steg modeller eller cirkulära pilar som förklarar hur vi strukturerat landar i ett resultat. Ur min erfarenhet så är den kreativa processen inte lika ren och tydlig i sin utformning. Som i all kreativ verksamhet så startar alla projekt med en brief..